PrepayWay Systems Estonia OÜ

Chiến dịch gọi vốn cổ phần từ cộng đồng của PrepayWay

Đầu tư vào dự án khởi nghiệp Fintech Thụy Sĩ-Estonia

WIN x3

See more info in Pricing section
Lượng đầu tư
nhỏ nhất:
30 EUR
Kêu gọi đầu tư:
2 450 000 EUR
Ngày bắt đầu:
19/3/2019
PRICE OF 1%:
115 000 EUR
Thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, tiền điện tử, PayPal

Giới thiệu

PrepayWay AG là một tổ chức công nghệ thông tin của Thụy Sĩ, đang phát triển một hệ sinh thái blockchain nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa việc hợp tác quốc tế, ký kết hợp đồng và thanh toán cho các công ty trong nhiều lĩnh vực.
PrepayWay Systems Estonia OÜ, công ty con của PrepayWay AG, đang phát triển ba sản phẩm chủ lực:

PrepayWay Global Trade

Nền tảng cộng tác, kí kết hợp đồng và thanh toán cho thương mại toàn cầu.

PrepayWay Real Estate

Công cụ kí kết và bảo chứng giao dịch bất động sản

Elleeo

Phương tiện tiếp cận với tài chính cộng đồng cho thương mại toàn cầu và bất động sản.

PrepayWay kết hợp hợp đồng kỹ thuật số, hợp đồng thông minh tự thực thi, tùy chọn thanh toán bằng tiền pháp định và tiền điện tử, dịch vụ bảo chứng và công nghệ giải quyết tranh chấp có hiệu lực mới.

Được thiết kế để thúc đẩy các quy trình kinh doanh, PrepayWay thay đổi cách thức làm việc của các công ty, khiến các mô hình kinh doanh truyền thống trở nên lỗi thời.
To reveal the full Equity Crowdfunding campaign details Already have an account?
Login
To comply with financial regulations, we can only show full campaign details to registered users.