Chiến dịch gọi vốn cổ phần từ cộng đồng của PrepayWay

Xem video

Get x3 Shares For The Same Price

See more info in Pricing section
Lượng đầu tư
nhỏ nhất:
30 EUR
Kêu gọi đầu tư:
2 450 000 EUR
Thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, tiền điện tử, PayPal

Giới thiệu

PrepayWay AG là một tổ chức công nghệ thông tin của Thụy Sĩ, đang phát triển một hệ sinh thái blockchain nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa việc hợp tác quốc tế, ký kết hợp đồng và thanh toán cho các công ty trong nhiều lĩnh vực.
To reveal the full Equity Crowdfunding campaign details Already have an account?
Login
To comply with financial regulations, we can only show full campaign details to registered users.