Ana Lucia Cavalcante

Phát triển kinh doanh

Khu vực Mĩ Latinh

Tiểu sử

Ana Lucia là một chuyên gia phát triển kinh doanh và bán hàng chuyên nghiệp một nhà lãnh đạo năng động. Cô giao tiếp với ba ngồn ngữ thông thạo, có kinh nghiệm vững chắc về kinh doanh, thì trường và quản lý tài khoản khách hàng trong môi trường quốc tế. Cô là người thực tế và luôn tập trung vào kết quả cuối cùng. Cô sở hữu kỉ lục ấn tượng về thành tích hoàn thành và vượt chỉ tiêu cho bất kỳ dự án bán hàng nào .

Trong vai trò là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của PrepayWay, Ana Lucia tập trung vào việc xác định và đảm bảo các cơ hội kinh doanh. Cô áp dụng sự nhạy bén trong thương mại của mình để đạt được mục tiêu phát triển cũng như duy trì mối quan hệ với cả các khách hàng mới và khách hàng hiện tại.