Mosun Oke

Phát triển pháp lý

Tiểu sử

Mosun là một luật sư với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế và luật sở hữu trí tuệ.

Mosun hiện đang theo học bằng Thạc sĩ Luật về Luật Sở hữu trí tuệ tại Đại học Indiana Trường Luật Robert H. McKinney, Indianapolis, Hoa Kỳ. Mosun có bằng Thạc sĩ Luật về Luật Thương mại Quốc tế của Đại học Leicester, Vương quốc Anh.

Từ năm 2007, Mosun là Giám đốc Điều hành tại các Văn phòng Luật của Tope Adebayo LLP, Lagos (Nigeria) trước khi chuyển đến Indianapolis, Hoa Kỳ vào năm 2017.

Tại PrepayWay, Mosun tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về luật thương mại và các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.