Sara Ismail

Phát triển kinh doanh

Khu vực Trung Đông - Bắc Phi

Tiểu sử

Sara tốt nghiệp Đại học Li băng năm 2016 với bằng Cử nhân Luật. Cũng trong năm 2016, sau khi có kinh nghiệm trong nghiên cứu pháp lý khi làm thực tập sinh cho Nghị viện Li băng và cộng tác với một số công ty luật ở Li băng, Sara ghi danh vào khoá Thạc sĩ Luật kép, bao gồm Luật so sánh quốc tế tại Khoa Luật Robert H. Mckinney, Đại học Indiana, Purdue Indianapolis, nơi cô đã được trao giải thưởng Cum Laude, và Đại học Saint Esprit của Kaslik, Li băng.

Kể từ tháng 4 năm 2017, Sara đã làm việc phúc lợi cho nhóm nghiên cứu pháp lý tại Tổ chức Trung tâm Thương mại Thế giới Indiana, tập trung vào thương mại quốc tế.

Tại PrepayWay, Sara áp dụng kiến ​​thức sâu rộng về các thị trường Trung Đông, Bắc Phi và Mỹ để thiết lập và duy trì quan hệ đối tác và phát triển các chiến lược, giúp cho sự tăng trưởng của PrepayWay trong khu vực Trung Đông - Bắc Phi. Cô có trách nhiệm hợp tác với các công ty luật và bất động sản, đảm bảo tuân thủ các quy định của địa phương.