Yiyang Yang

Chỉ đạo Marketing thị trường châu Á

Tiểu sử

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tallinn, Estonia với bằng Thạc sĩ về tương tác máy tính với con người, Yiyang đã dành một vài năm làm chuyên gia về trải nghiệm người dùng. Trong vai trò này, anh đã hợp tác chặt chẽ với các nhóm phát triển sản phẩm và tiếp thị để đảm bảo mức độ hữu ích cao nhất của sản phẩm, mong muốn và sự hài lòng của khách hàng. Với kinh nghiệm quý báu trong mọi giai đoạn phát triển sản phẩm, từ giai đoạn hình thành đến giai đoạn bán hàng, Yiyang chuyển từ thiết kế sản phẩm sang tiếp thị vài năm trước. Anh có bằng cấp sau đại học về Marketing & Xây dựng thương hiệu tại Đại học Fernando Pessoa, Bồ Đào Nha.

Với kinh nghiệm vững chắc trong phát triển sản phẩm và tiếp thị, Yiyang mang lại năng lực mạnh mẽ trong quản lý dự án, nghiên cứu và phân tích khách hàng, giải pháp và thiết kế chiến lược. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc áp dụng hướng tiếp cận tập trung vào con người để phát triển và tiếp thị dự án. Tư duy định hướng dữ liệu của Yiyang giúp cho việc ra quyết định trở nên rõ ràng và hiệu quả, góp phần cải thiện hiệu suất của công ty.

Là lãnh đạo tiếp thị cho thị trường  khu vực châu Á, Yiyang hợp tác chặt chẽ với nhóm tiếp thị để xây dựng các phương pháp, phát triển và thực hiện các kế hoạch marketing, đặc biệt chú trọng tới việc mở rộng thị trường quốc tế, thiết lập các mối quan hệ trong toàn ngành và xác định cơ hội thúc đẩy khách hàng.