PrepayWay AG là một tổ chức công nghệ thông tin của Thụy Sĩ, đang phát triển một hệ sinh thái blockchain nhằm đơn giản hóa và hợp lý hóa việc hợp tác quốc tế, ký kết hợp đồng và thanh toán cho các công ty trong nhiều lĩnh vực.

Nhu cầu về InBit

Tiền mã hoá InBit là điều kiện cần thiết để truy cập và kích hoạt Hợp đồng thông minh.

Chỉ cần Hợp đồng thông minh còn hiệu lực, phí dịch vụ thanh toán bằng tiền mã hoá sẽ được khóa lại như một phần của Hợp đồng thông minh.
Càng nhiều Hợp đồng thông minh được sử dụng tại một thời điểm, càng nhiều tiền mã hoá được khoá lại.
Số lượng tiền mã hoá InBit được đóng băng tại một thời điểm tương ứng trực tiếp với nhu cầu về Hợp đồng thông minh.

Những hoạt động chính yêu cầu tiền mã hoá InBit

 • Yêu cầu khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi hệ sinh thái PrepayWay Blockchain.
 • Phát triển một blockchain độc quyền.
 • Tăng lượng giao dịch bằng tiền mã hoá InBit.
 • Mở rộng Hệ sinh thái PrepayWay Blockchain bằng cách thu hút các doanh nghiệp từ nhiều ngành và khu vực.

Nguồn InBit

Giai đoạn 1:

Sự kiện tạo tiền điện tử (TGE)

Sự kiện phát hành tiền điện tử sẽ được tiến hành tuân thủ các quy định KYC (thẩm định xác minh danh tính khách hàng) và AML (chống rửa tiền). Công dân hoặc cư dân của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và các khu vực có pháp lý bị hạn chế không đủ điều kiện để tham gia bán hàng công khai.
Giới hạn về số lượng tiền điện tử được thiết lập trên cơ sở thẩm quyền.
Giới hạn cung cấp: 1 276 363 635 InBits*
Sale hard capGiới hạn bán tối đa: 5 000 000 EUR

*Giới hạn áp dụng cho số lượng tiền điện tử được phát hành trong Giai đoạn 1, trước khi thuật toán PoU được kích hoạt và bắt đầu Giai đoạn 3.

Giới hạn bán hàng
650,000,000* InBits
Dự phòng cho công ty
390,000,000 InBits
Cố vấn, cộng đồng
137,878,787 InBits
Thành viên
98,484,848 InBits

* Bao gồm giảm giá cho cá nhân và giảm giá tiền bán hàng.

Giai đoạn 2:

Chấp thuận

Yêu cầu có tiền điện tử InBit để sử dụng Hệ sinh thái Blockchain PrepayWay.
Sẽ không có tiền điện tử nào được phát hành thêm sau sự kiện phát hành tiền cho đến khi thuật toán PoU được kích hoạt (Giai đoạn 3).

Kích hoạt giai đoạn 3

Giá trị của tiền điện tử InBit khóa trong hợp đồng thông minh vượt quá 100 000 000 EUR.
Sẽ không có tiền điện tử nào được phát hành thêm sau sự kiện phát hành tiền cho đến khi thuật toán PoU được kích hoạt (Giai đoạn 3).

Giai đoạn 3:

Thuật toán Proof-of-Use (PoU)

 • Dùng cho việc phát hành
 • Dùng cho việc phân phối


Thuật toán Proof-of-Use (PoU) sẽ được kích hoạt ngay khi giá trị của các dịch vụ mà Hệ sinh thái cung cấp, tính bằng tiền điện tử InBit, vượt quá giá trị 100 000 000 EUR. PoU (như được mô tả dưới đây) sẽ chỉ được triển khai khi chuyển sang blockchain độc quyền.

Mục đích chính của việc phát hành tiền điện tử mới là để chế ngự các biến động giá xuất phát từ hoạt động thị trường tiền điện tử thông thường. Ngăn chặn sự dao động giá cực kỳ có lợi cho sự phát triển lâu dài của Hệ sinh thái, vì nó cung cấp khả năng dự đoán cấu trúc giá của các dịch vụ.

Dựa trên những hiểu biết mới nhất về cơ chế ​​thiết kế, thuật toán Proof-of-Use của chúng tôi được phát triển nhằm mang đến quy trình ra quyết định, cân bằng tất cả các lợi ích của người dùng. Ví dụ: PrepayWay có thể đề xuất phát hành tiền điện tử mới nhưng quyết định cuối cùng thuộc về những người tham gia Hệ sinh thái, những người có thể chấp nhận hoặc từ chối các đề xuất đó trong các phiên bỏ phiếu minh bạch.

Giới hạn bán tối đa (hard cap) cho mỗi đợt phát hành tiền điện tử bổ sung được đặt ở mức bằng với số lượng tiền điện tử được phát hành trong TGE (sự kiện phát hành tiền điện tử).


Thuật toán Proof-of-Use (PoU) sẽ được kích hoạt ngay khi giá trị của các dịch vụ mà Hệ sinh thái cung cấp, tính bằng tiền điện tử InBit, vượt quá giá trị 100 000 000 EUR. PoU (như được mô tả dưới đây) sẽ chỉ được triển khai khi chuyển sang blockchain độc quyền.

Mục đích chính của việc phát hành tiền điện tử mới là để chế ngự các biến động giá xuất phát từ hoạt động thị trường tiền điện tử thông thường. Ngăn chặn sự dao động giá cực kỳ có lợi cho sự phát triển lâu dài của Hệ sinh thái, vì nó cung cấp khả năng dự đoán cấu trúc giá của các dịch vụ.
Expand

Tổng quan về TGE

Sự kiện phát hành tiền điện tử sẽ được tiến hành tuân thủ các quy định KYC (thẩm định xác minh danh tính khách hàng) và AML (chống rửa tiền). Công dân hoặc cư dân của Hoa Kỳ, Thụy Sĩ và các khu vực có pháp lý bị hạn chế không đủ điều kiện để tham gia bán hàng công khai.

Giới hạn về số lượng tiền điện tử được thiết lập trên cơ sở thẩm quyền.

* Tiền điện tử InBit là tiền điện tử tiện ích ERC-20. Khi cơ chế Proof-of-Use (PoU) được khởi chạy và blockchain độc quyền được phát triển, tiền điện tử ERC-20 ban đầu có thể được thay bằng các loại tiền điện tử của PrepayWay blockchain độc quyền.

Mã TGE
Loại tiền điện tử Tiện ích
Tiêu chuẩn tiền điện tử ERC-20. Có thể sẽ thay đổi ở gia đoạn sau.*
Đơn vị phát hành Công ty con của PrepayWay AG
Giá InBit ban đầu trong TGE 1 InBit = EUR 0.01
Giới hạn bán tối đa EUR 5 000 000
Giới hạn bán tối thiểu Không

* Tiền điện tử InBit là tiền điện tử tiện ích ERC-20. Khi cơ chế Proof-of-Use (PoU) được khởi chạy và blockchain độc quyền được phát triển, tiền điện tử ERC-20 ban đầu có thể được thay bằng các loại tiền điện tử của PrepayWay blockchain độc quyền.

Tổng quan về phân phối
Giới hạn bán hàng 650,000,000* InBits
Dự phòng cho công ty 390,000,000 InBits
Cố vấn, cộng đồng 137,878,787 InBits
Thành viên 98,484,848 InBits
Tổng giới hạn cung cấp 1,276,363,635 InBits

* Bao gồm giảm giá cho cá nhân và giảm giá tiền bán hàng. Tiền điện tử chưa bán được sẽ bị huỷ. Các chỉ số khác là cố định (không giảm tỷ lệ).

Lịch bán mã thông báo

Vui lòng xem lịch bán mã thông báo cuối cùng được phê duyệt bên dưới.

Tròn Giai đoạn Giảm giá Số lượng để bán
1 - Đã kết thúc Bán hết 70% 97 520 €
2 - Đã kết thúc 25.07.2019 - 15.08.2019 50% 102 480 €
3 - Đã kết thúc 19.08.2019 - 09.09.2019 40% 150 000 €
4 - Đã kết thúc 12.09.2019 - 30.09.2019 30% 200 000 €
5 - Đã kết thúc 07.10.2019 - 30.10.2019 20% 250 000 €
6 - Đã kết thúc 31.10.2019 - 28.11.2019 10% 500 000 €
7 - Bây giờ 02.12.2019 - 31.12.2019 Bán chính table_tge_upto 3 700 000*
toàn bộ 5 000 000 €
* Số tiền cho việc bán chính có thể ít hơn, tùy thuộc vào kết quả bán hàng tư nhân.

Chính sách trao quyền

Để điều chỉnh lợi ích của người tham gia giao dịch tiền điện tử, các thành viên trong nhóm và ngăn chặn việc bán đồng thời một số lượng tiền lớn, các hạn chế sau sẽ được áp dụng đối với những người nắm giữ số lượng tiền lớn và các thành viên nhóm PrepayWay:

 • 50% tiền điện tử InBit được phân bổ cho nhóm sẽ được giao / khóa trong hợp đồng thông minh trong 2 năm;
 • 25% tiền điện tử InBit được phân bổ cho dự trữ của công ty sẽ được giao / khóa trong hợp đồng thông minh trong 1 năm;
 • 25% tiền điện tử InBit được phân bổ cho dự trữ của công ty sẽ được giao / khóa trong hợp đồng thông minh trong 2 năm;
 • Đối với người đóng góp hơn 100 000 EUR sẽ áp dụng lịch trình giao dịch sau đây (tỷ lệ áp dụng: 1 InBit = 0,01 EUR):
 • 25% số tiền vượt quá 100 000 EUR. Trao quyền trong 6 tháng
 • 25% số tiền vượt quá 100 000 EUR. Trao quyền trong 12 tháng
 • 25% số tiền vượt quá 100 000 EUR. Trao quyền trong 18 tháng
 • 25% số tiền vượt quá 100 000 EUR. Trao quyền trong 24 tháng
Expand

Lộ trình

Giới thiệu

Chúng tôi tin rằng con đường đến sự tiến bộ là phát triển công nghệ, lĩnh vực luôn được xã hội ủng hộ và áp dụng. PrepayWay không phải chỉ là một ứng dụng công nghệ không có người dùng. Sản phẩm PrepayWay là sự kết hợp của các thành tựu công nghệ và mạng lưới toàn cầu do cộng đồng cung cấp. Chúng tôi liên tục làm việc theo một lộ trình phản ánh các kế hoạch tương lai và tiến độ hiện tại của chúng tôi. Tạo nên giá trị sản phẩm không phải là bám sát kế hoạch, mà là có thể thích ứng với thay đổi.
Lộ trình và giai đoạn gọi vốn cổ phần
Xin lưu ý, lộ trình giả định rằng chiến dịch gọi vốn giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thành công và đạt được giới hạn tối đa. Nếu chiến dịch gọi vốn đạt được kết quả khác, mốc thời gian có thể thay đổi. Tất cả các hạng mục trong tương lai mang tính thực tế trong môi trường công nghệ và pháp lý hiện tại.
đọc thêm
 • 2017-2018
  • Vòng đầu tư ban đầu đã đóng thành công
  • Đội ngũ PrepayWay chủ chốt
   Bạn có thể xem toàn bộ đội ngũ PrepayWay tại đây
  • Thành lập PrepayWay AG (trụ sở tại Thụy Sĩ)
   Xem đăng ký tại moneyhouse.ch
  • Thành lập PrepayWay Systems Thụy Sĩ AG – nhà cung cấp dịch vụ bảo chứng
   Xem đăng ký tại moneyhouse.ch
  • Thành lập PrepayWaySystems Estonia OÜ
   Xem đăng ký tại e-krediidiinfo.ee
   PrepayWay Systems Estonia OÜ sở hữu và phát triển 3 sản phẩm chủ lực: Elleeo, PrepayWay Real Estate, PrepayWay Global Trade
  • Đăng ký thương hiệu PrepayWay®
   Xem thương hiệu đã đăng ký tại euipo.europa.eu
  • Đăng ký thương hiệu SmartArb®
   Xem thương hiệu đã đăng ký tại euipo.europa.eu
  • Đăng ký thương hiệu Inbit® (tiền điện tử)
   Xem thương hiệu đã đăng ký tại euipo.europa.eu
 • 2017-2018
  • Logic kinh doanh của Hệ sinh thái PrepayWay
   Bạn có thể tải sách trắng của Hệ sinh thái PrepayWay bằng cách nhấp vào đây
  • Logic kinh doanh của PrepayWay Real Estate
   Bạn có thể tải mô tả hệ thống PrepayWay Real Estate bằng cách nhấp vào đây
  • Logic kinh doanh của Elleeo
  • Logic kinh doanh của SmartArb
  • Bản thử nghiệm Elleeo
   Dự án Elleeo đến giai đoạn thử nghiệm chức năng. Bạn có thể xem tại elleeo.com
  • Công bố các điều khoản mẫu của SmartArb
   SmartArb là dịch vụ giải quyết tranh chấp (ADR) thay thế một cách mới mẻ, hiệu quả. Các điều khoản mẫu của chúng tôi có thể được kết hợp trong các hợp đồng thương mại (quốc tế) tại thời điểm tạo hợp đồng, dự đoán khả năng bất đồng có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể xem tại smartarb.org
  • Demo Elleeo đầy đủ chức năng
   Elleeo là một nền tảng nơi người cho vay và người vay từ các quốc gia khác nhau gặp gỡ và giao dịch để tạo nên những điều tuyệt vời. Trong bản demo này, bạn sẽ sử dụng tài khoản của nhà đầu tư và người đi vay để xem các khía cạnh khác nhau của các giao dịch được ký kết trên nền tảng Elleeo. Đọc thêm về Elleeo hoặc xem trực tiếp bản demo.
  • Kết thúc kiểm tra bản thử nghiệm PrepayWay Real Estate – quy trình tạo và đàm phán hợp đồng bất động sản
   Việc kiểm tra được tiến hành giữa một nhóm các cơ quan bất động sản bằng cách sử dụng bản thử nghiệm hiện đang có sẵn trực tuyến. Mục tiêu là đánh giá khả năng sử dụng và nhận phản hồi từ các chuyên gia bất động sản liên quan đến quá trình cốt lõi – tạo thỏa thuận đặt mua bất động sản.
 • Nửa đầu năm 2019
  • Gọi vốn giai đoạn 1
   PrepayWay sẽ tổ chức một vòng đầu tư thông qua việc gọi vốn cổ phần cộng đồng, nơi các nhà đầu tư sẽ có cơ hội mua cổ phần trong PrepayWay Systems Estonia OÜ. Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem trang gọi vốn cộng đồng của chúng tôi.
  • PrepayWay Real Estate bản thử nghiệm trực quan
   Một bản thử nghiệm* quy trình cốt lõi của công cụ PrepayWay Real Estate sẽ được cung cấp. Mô hình sẽ trình bày thiết kế của các màn hình chính. Bạn sẽ có thể xem bản thử nghiệm trực tuyến và thử nghiệm quá trình tạo hợp đồng.
   *Bản thử nghiệm là mô hình ban đầu của một sản phẩm được xây dựng để kiểm tra quy trình hoạt động khi sản phẩm cần được nhân rộng hoặc học hỏi thêm.
  • Bản demo quy trình tạo thỏa thuận bất động sản
   Bản demo của quy trình chính – tạo ra một thỏa thuận đặt bất động sản. Các chuyên gia bất động sản có thể thử tạo thỏa thuận đặt, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn thanh toán. Bản demo sẽ có sẵn trực tuyến.
 • Nửa sau năm 2019
  • Bản thử nghiệm PrepayWay Global Trade
   PrepayWay Global Trade là một giải pháp blockchain tích hợp để ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế nhanh chóng, an toàn và thuận tiện, từ giai đoạn tạo lập đến thực thi. Một bản thử nghiệm các quy trình cốt lõi của công cụ PrepayWay Global Trade sẽ được cung cấp. Các mô hình sẽ trình bày thiết kế của các màn hình chính. Sau khi được tải lên, bạn sẽ có thể xem bản thử nghiệm trực tuyến và trải nghiệm quá trình tạo hợp đồng.
   Thông tin thêm về công cụ Global Trade.
   Tận dụng các hợp đồng thông minh tự thực thi và kho lưu trữ dữ liệu giao dịch phi tập trung, nó thay thế hệ thống hợp đồng dựa trên giấy tờ và ủy thác truyền thống bằng một giải pháp hoàn toàn kỹ thuật số. PrepayWay Global Trade tự động hóa các quy trình hợp đồng và thanh toán, giảm chi phí giao dịch và tăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và hiệu quả của các giao dịch xuyên biên giới trong một loạt các ngành công nghiệp.
  • Elleeo MVP
   Elleeo là một nền tảng kết nối người cho vay và người vay từ các quốc gia khác nhau và mở ra những cơ hội không giới hạn trên toàn cầu. MVP là viết tắt của “sản phẩm khả thi tối thiểu” – một sản phẩm có đủ các tính năng để đáp ứng khách hàng sớm và cung cấp phản hồi cho sự phát triển sản phẩm trong tương lai.
   Những lợi thế quan trọng nhất đối với người vay:
   • Quy trình minh bạch, dễ dàng và nhanh chóng hơn so với ngân hàng.
   • Có thể linh hoạt điều chỉnh các điều kiện vay theo yêu cầu của bạn.
   • Cung cấp cho bạn một nguồn tài trợ lớn từ các nhà đầu tư muốn thấy bạn thành công.
   Những lợi thế quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư:
   • Cơ hội hoàn trả tương đối hấp dẫn so với gửi tiền ngân hàng bình thường.
   • Giảm thiểu rủi ro nhờ các khoản đầu tư tối thiểu thấp.
   • Đầu tư tự động theo tham số khả năng của nhà đầu tư bằng chức năng InvestBot của chúng tôi.
   • Việc quản lý tổng thể các thỏa thuận cho vay (kiểm tra tín dụng, chứng từ, xử lý và thu nợ) được thực hiện bởi nhà điều hành nền tảng.
   • Nhiều tùy chọn và chức năng độc quyền khác mà chúng tôi sẽ thông báo khi sản phẩm sắp ra mắt.
  • Công bố quy tắc SmartArb
   Quy tắc SmartArb dựa trên Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 2010 bao gồm các điều khoản bổ sung tùy chọn nhằm cung cấp cho các bên nhiều lựa chọn hơn để điều chỉnh theo nhu cầu riêng. Đặc biệt, quy tắc này cho phép SmartArb quyết định các thách thức đối với trọng tài, đưa ra các điều khoản hỗ trợ khẩn cấp và nâng cao hiệu quả.
 • 2020
  • PrepayWay Real Estate MVP
   PrepayWay Real Estate là một công cụ ký hợp đồng và bảo chứng trực tuyến giúp quá trình đặt mua bất động sản diễn ra trực tiếp, linh hoạt, minh bạch và an toàn. Nó giảm thiểu nhu cầu về các bên uỷ thác trung gian và ngăn ngừa tổn thất do gian lận. Sử dụng các mẫu hợp đồng hợp lệ của chúng tôi để soạn thảo hợp đồng, ký hợp đồng kỹ thuật số, chọn giữa tiền tệ pháp định hoặc tiền điện tử và toàn bộ tiền đặt cọc của bạn được bảo vệ được lưu trữ an toàn trên blockchain.
   Lợi ích cho người tham gia thị trường:
   • Không cần phải có mặt tại địa điểm của bất động bạn sản mơ ước.
   • Khách hàng có thể đặt tài sản một cách an toàn, nhanh chóng và thoải mái tại nhà.
   • Các mẫu thỏa thuận pháp lý bằng nhiều ngôn ngữ giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc sử dụng cho dịch thuật và luật sư.
   • Giao dịch bằng cả tiền tệ phát định và tiền điện tử được hỗ trợ.
   • Bảo đảm tiền đặt cọc. Nếu tài sản không như mô tả, hoặc giao dịch thất bại do lỗi của người bán, tiền đặt cọc sẽ tự động được trả lại cho người mua.
   • Giải quyết tranh chấp hiệu quả. Mạng lưới các hòa giải viên và trọng tài viên độc lập được chứng nhận của chúng tôi cung cấp các dịch vụ hòa giải và phân xử công bằng từ xa, nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với kiện tụng.

   Vì đây là MVP (MVP là viết tắt của “sản phẩm khả thi tối thiểu” – một sản phẩm có đủ tính năng để đáp ứng khách hàng trước và cung cấp phản hồi cho sự phát triển sản phẩm trong tương lai), các chức năng dưới đây sẽ được triển khai ở giai đoạn sau:
   • Chức năng hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho tiền đặt cọc. Hợp đồng thông minh bắt đầu giải ngân tiền đặt cọc chỉ khi các điều khoản và điều kiện hợp đồng được đáp ứng (khi xác nhận giao dịch công chứng trong trường hợp mua hoặc khi người thuê có quyền tiếp cận với tài sản trong trường hợp thuê).
   • Khả năng hợp tác toàn cầu. Nền tảng của chúng tôi sẽ cho phép các cơ quan bất động sản chưa từng làm việc với nhau trước đây tham gia vào quan hệ đối tác để giới thiệu khách hàng. Thông qua PrepayWay, các nhà môi giới và những người tham gia thị trường khác nhau trên toàn thế giới sẽ trao đổi thông tin về các tài sản có sẵn và tự tin giới thiệu khách hàng với nhau.
   • Thanh toán hoa hồng giới thiệu tự động. Các cơ quan bất động sản có thể xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác an toàn với các chuyên gia có cùng chí hướng ở nước ngoài với hoa hồng cho các lượt giới thiệu được chuyển tự động. Hợp đồng thông minh tự thực thi xác minh và kích hoạt thanh toán hoa hồng khi các điều kiện của thỏa thuận được đáp ứng.
   • Mẫu hợp đồng pháp lý riêng biệt cho từng quốc gia. Trong tất cả các khu vực nơi chúng tôi vận hành, người dùng của chúng tôi sẽ có khả năng ký kết thỏa thuận đặt bất động sản bằng ngôn ngữ của họ*.
  • Mẫu hợp đồng đa ngôn ngữ, phù hợp với luật pháp của từng quốc gia
   Mạng lưới đối tác pháp lý của chúng tôi sẽ chuẩn bị một bộ thỏa thuận cho tất cả các khu vực được hỗ trợ để khách hàng của chúng tôi có thể tận hưởng quy trình đặt bất động sản an toàn, nhanh chóng và thuận tiện.
  • Cổng tiền pháp định – tiền điện tử
   Người dùng của chúng tôi có thể sử dụng tiền pháp định một cách an toàn để ký kết các thỏa thuận dựa trên liên hệ thông minh mà không có bất kỳ rủi ro nào về biến động tỷ giá tiền điện tử. Hình mẫu này sẽ cho phép các doanh nghiệp truyền thống được hưởng lợi từ các hợp đồng thông minh: từ góc độ người dùng, nó sẽ trông giống như một thỏa thuận sử dụng tiền tệ pháp định thuần túy.
  • Cổng tiền điện tử – tiền điện tử
   Người dùng của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ khả năng ký kết thỏa thuận đặt bất động sản bằng nhiều loại tiền điện tử khác nhau, không giới hạn ở InBit hoặc Ether.
  • Đăng kí thành viên Tổ chức Tự quản (Self-Regulatory Organization)
   Các trung gian tài chính ở Thụy Sĩ có hai lựa chọn: được giám sát trực tiếp bởi FINMA hoặc trở thành thành viên của Tổ chức Tự quản (SRO). Để tuân thủ đầy đủ các quy định, PrepayWay Systems Thụy Sĩ AG đang lên kế hoạch nộp đơn đăng ký làm thành viên của Tổ chức Tự quản (SRO). Tìm hiểu thêm về các quy định của Thụy Sĩ tại finma.ch.
  • SmartArb là một viện hòa giải và trọng tài đầy đủ chức năng
   SmartArb được tạo ra để cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế. Để cung cấp chất lượng dịch vụ giải quyết tranh chấp cao nhất với chi phí hợp lý, SmartArb đang hợp tác chặt chẽ với các nhà trung lập và cố vấn được chứng nhận bởi Viện Trọng tài Chartered, JAMS và các tổ chức giải quyết tranh chấp uy tín khác. SmartArb có các điều khoản riêng cho các hợp đồng thương mại và bộ quy tắc riêng mà các bên có thể tham chiếu trong các thỏa thuận kinh doanh của họ (dự kiến) và trong các thỏa thuận trọng tài (sau đó). SmartArb cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế cho nhiều ngành công nghiệp và cho nhiều loại giao dịch thương mại. Danh sách những thành viên trung lập được đề xuất bởi SmartArb cũng bao gồm các chuyên gia có kiến ​​thức về nhiều hệ thống pháp lý và thành thạo tất cả các ngôn ngữ chính. SmartArb đang phát triển chuyên môn đặc biệt cho các tranh chấp phát sinh từ các hợp đồng thông minh.
   Lợi ích cho người dùng (so với kiện tụng truyền thống):
   • Thân thiện hơn – giữ mối quan hệ kinh doanh
   • Nhanh hơn – giải quyết tranh chấp nhanh hơn và không có kháng cáo
   • Chuyên nghiệp hơn – dựa vào những bên trung lập, những người hiểu doanh nghiệp của bạn
   • Bảo mật – giữ bí mật cho các giao dịch kinh doanh
   • Đáng tin cậy hơn – bạn không phải phó mặc cho các thẩm phán nước ngoài
   • Rẻ hơn – được thiết kế hiệu quả, tiết kiệm thời gian và tiền bạc
   • Dễ tiếp cận hơn – làm việc với luật sư của riêng bạn và có thể trực tuyến
   • Có hiệu lực pháp lý – phán quyết trọng tài được thi hành tại hơn 150 quốc gia
   • Thành công hơn – Dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế được hơn 90% luật sư quốc tế ưa thích
  • Phiên bản Beta và phát hành Elleeo
   Người dùng sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích từ việc chuyển đổi sang blockchain.
   Cả hai khoản đầu tư tiền điện tử và tiền pháp định đều được chấp nhận.
   Elleeo sẽ hoạt động như một công cụ tổng hợp, loại bỏ nhu cầu đăng ký trên các công cụ vay vốn/ gọi vốn cộng đồng khác. Chỉ cần đăng ký trên Elleeo, người dùng có thể tham gia vào các dịch vụ khác nhau.
   Tích hợp với PrepayWay Real Estate và PrepayWay Global Trade.
 • 2021
  • Gọi vốn giai đoạn 2
   Các vòng gọi vốn cổ phần tiếp theo được lên kế hoạch để phát triển mạnh hơn nữa các sản phẩm: PrepayWay Real Estate, Elleeo, SmartArb và Global Trade. Điều khoản, điều kiện và khả năng đầu tư sẽ được công bố trên trang web chính thức của chúng tôi.
  • Phiên bản Beta và phát hành PrepayWay Real Estate
   Ngoài các chức năng cốt lõi của PrepayWay Real Estate, người dùng sẽ được hưởng các lợi ích của blockchain và hợp đồng thông minh, các chuyên gia bất động sản có thể hợp tác toàn cầu, chắc chắn rằng sẽ nhận hoa hồng từ việc giới thiệu. Công cụ sẽ hỗ trợ nhiều khu vực trên toàn thế giới và cung cấp các mẫu thỏa thuận đặt mua bằng ngôn ngữ chính thức của các khu vực được hỗ trợ.
  • Phiên bản Beta và phát hành PrepayWay Global Trade
   So với chức năng giới hạn của MVP, phiên bản beta sẽ cung cấp cho người dùng đủ tính năng linh hoạt để hoàn thành bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến thương mại thành phẩm.
  • Văn phòng khu vực Smart-Arb ở EMEA (Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi), APJ (Châu Á Thái Bình Dương), NCSA (Vùng biển phía Bắc Nam Mĩ)
   SmartArb sẽ mở văn phòng ở cả ba khu vực để có thể cung cấp dịch vụ của mình trên toàn cầu.
 • ...
  Phát triển xa hơn (tổng quan chiến lược dài hạn)

  • PrepayWay Real Estate
   Một trong những hướng phát triển chiến lược mà công ty đang xem xét tại thời điểm này là tạo ra các API / plugin cho các hệ thống quản trị nội dung (CMS) chính hoặc nền tảng nguồn mở cho các chuyên gia bất động sản quản lý tài sản bán / cho thuê. Khách hàng có thể chọn lựa tạo trang web của riêng mình hoặc tích hợp vào trang web hiện có. Các nhà môi giới làm việc với bất động sản quốc tế có thể cộng tác dễ dàng bằng cách xác định các điều kiện hợp tác (tỷ lệ giới thiệu) và thông số kỹ thuật của tài sản. Nền tảng sẽ hiển thị tất cả các tài sản bất động sản phù hợp với tiêu chí. Nền tảng này sẽ tạo điều kiện cho quá trình đặt bất động sản mượt mà hơn: khi tất cả các tài sản được quản lý bởi cùng một API / Plugin / OSP, một thỏa thuận đặt mua có thể được tạo trong 2-3 cú nhấp chuột.
  • Elleeo
   Chúng tôi thấy Elleeo là nơi mọi người có thể đầu tư và đạt lợi nhuận tài chính trong một vài bước đơn giản, trong khi mọi người có toàn bộ phạm vi khả năng đầu tư / góp vốn theo ý muốn. Elleeo sẽ thống nhất tất cả các khả năng đầu tư có sẵn trên thị trường, vì vậy nó sẽ đóng vai trò là một nhà đầu tư gọi vốn cộng đồng và là cổng vay vốn cho các công cụ chính trên thị trường. Với chúng tôi, rõ ràng là các sản phẩm nên đa dạng hơn: thay vì chỉ giới hạn ở các khoản vay dài hạn cá nhân hoặc doanh nghiệp được bảo đảm bằng tài sản đảm bảo, nên bao gồm cả bao thanh toán, cho vay tiêu dùng ngắn hạn và đầu tư vốn cổ phần. Elleeo sẽ xem xét thu hút các tổ chức chuyên nghiệp, cả nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ ở các khu vực nhất định.
  • PrepayWay Global Trade
   Chúng tôi tin rằng thương mại toàn cầu có thể được cải thiện đáng kể. Kịch bản tốt nhất mà chúng tôi hình dung và nhắm đến là toàn bộ các giao dịch thương mại quốc tế, từ đầu đến cuối, được hỗ trợ bởi Hệ sinh thái PrepayWay. Chúng tôi hình dung một hệ thống hoàn hảo mà sau khi hợp đồng được kí kết, nó sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm, hãng vận chuyển đáng tin cậy, nhà môi giới khách hàng và các nhà cung cấp chuỗi cung ứng khác, với tất cả các thủ tục giấy tờ, quy trình được quản lý bởi một hợp đồng. Điều này sẽ loại bỏ việc trao đổi hàng trăm email, vận đơn, thư tín dụng, v.v., vì tất cả những người tham gia quy trình (có thể bao gồm hơn 30 cá nhân và tổ chức) sẽ có một điểm tương tác duy nhất – PrepayWay Global Trade.
  • SmartArb
   Chúng tôi nhận thấy rằng với sự xuất hiện của các công nghệ mới, quy trình giải quyết tranh chấp thay thế chắc chắn sẽ phát triển. Chúng tôi cam kết dành thời gian và nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển để cải thiện các thủ tục hiện tại và phát triển các phương pháp tiếp cận mới cho hòa giải và phân xử, nâng cao hiệu quả về chi phí và thời gian. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi dự định hợp tác với các nhà phát triển dịch vụ để đưa ra các hướng dẫn / khung sườn nhằm thiết kế các sản phẩm mới, trong đó các đơn tranh chấp sẽ được tích hợp và thực hiện theo cách hiệu quả nhất có thể.
  • Tích hợp các dịch vụ khác
   Chúng tôi nhận ra rằng Hệ sinh thái của chúng tôi cần thêm nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng tôi đang xem xét tích hợp cung cấp nhiều dịch vụ hơn, như dịch vụ bảo hiểm, tổ chức tài chính, vận chuyển, cơ quan chuyên gia (cố vấn), cơ quan xếp hạng và các dịch vụ khác.
  • Blockchain độc quyền
   Tại thời điểm này, không có DLT (công nghệ sổ cái phân tán) nào tồn tại đáp ứng tất cả các nhu cầu của Hệ sinh thái PrepayWay. Nếu thời điểm tất cả các thành phần cốt lõi của Hệ sinh thái hoạt động mà vẫn không có một công nghệ như vậy, PrepayWay có thể sẽ xem xét việc phát triển một giải pháp DLT của riêng mình.