SmartArb - giải quyết tranh chấp công bằng và hiệu quả cho hợp đồng thông minh

Việc áp dụng hợp đồng thông minh trong kinh doanh dự kiến ​​sẽ tăng tốc độ giao dịch, tăng tính minh bạch và bảo mật. Nhưng khung pháp lý và quy định hiện hành có phù hợp để giải quyết các tranh chấp trong hợp đồng thông minh không? Chúng tôi tin rằng, để công nghệ thực hiện đúng lời hứa, để hợp đồng thông minh thực sự được áp dụng trên quy mô toàn cầu, nó phải đi kèm với sự phát triển của các dịch vụ giải quyết tranh chấp.

Hai thách thức pháp lý lớn nhất của hợp đồng thông minh nằm ở khả năng thực thi và quyền tài phán. Làm thế nào một hệ thống phi tập trung có thể đi đến một sự đồng thuận trong tranh chấp giữa các bên liên quan? Các tranh chấp liên quan đến hợp đồng thông minh cho các giao dịch quốc tế trải dài trên nhiều vùng địa lý sẽ được giải quyết như thế nào? Ngoài ra, các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng thông minh có thể phát sinh, chẳng hạn như ai sẽ chịu trách nhiệm về lỗi mã hóa hoặc trục trặc hệ thống? Hơn nữa, hình thức hợp đồng mới này yêu cầu các mô hình giải quyết tranh chấp mới. Đây là nơi trọng tài thông minh có thể bước vào để thay thế các thủ tục giải quyết tranh chấp tư pháp truyền thống, thường kéo dài dẫn đến việc thi hành án bị trì hoãn.

SmartArb (Viện Hòa giải và Trọng tài Thông minh Quốc tế) cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) cho các tranh chấp kinh doanh quốc tế trong hợp đồng thông minh. Điều khoản hòa giải và trọng tài SmartArb dưới dạng mã có thể được thêm vào bất kỳ hợp đồng thông minh nào để đảm bảo tính thực thi pháp lý của hợp đồng và đảm bảo rằng các tranh chấp sẽ được giải quyết nhanh chóng và công bằng. SmartArb bao gồm một mạng lưới các chuyên gia độc lập được chứng nhận về hòa giải và phân xử quốc tế và cung cấp một hệ thống các dịch vụ giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và đáng tin cậy cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

How Smart Contract Dispute Resolution Works